ADR S-V Oltenia participa la editia I a Targului de Comert al Olteniei in calitate de co-organizator

baner siteTCO 2016
        Implicare, pasiune, entuziasm, dăruire, muncă şi cel mai important, transparenţă şi imparţialitate. Sunt cuvintele care descriu cel mai bine activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, încă de la înfiinţarea sa, în anul 1999 când, cu emoţii dar cu mândrie, am pornit pe un drum bazat pe principii solide. Au trecut 17 ani de schimbare şi modernizare, 17 ani de dezvoltare regională în sud-vestul României, pe parcursul cărora ne-am confirmat statutul de factor catalizator pentru crearea de parteneriate instituționale și economice cu entități publice și private din țară și din străinătate.
         Obiectivul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a fost dintotdeauna acela de a promova regiunea și de a fructifica oportunitățile de atragere a investițiilor, astfel că, în prezent, deţinem un portofoliu de proiecte complex, finanțate prin intermediul unor programe cu o gamă vastă de operațiuni, ce vizează infrastructurile de transport, sănătate, socială, educațională, situațiile de urgență, sprijinirea mediului de afaceri, precum și reabilitarea unor imobile de patrimoniu cultural.
        În complementaritate cu gestionarea fondurilor europene și elaborarea strategiilor de dezvoltare regională, am fost precursorii inițiativelor de dezvoltare a regiunii, pe domenii diverse, precum: construcţii, automotive, agricultură, sănătate, educație, promovarea oportunităților de investiții, dezvoltarea urbană, managementul informațional, turism, turism medical și de întreţinere corporală, infrastructura de afaceri, infrastructura de transport.
        De-a lungul timpului, raportându-ne la practicile europene, am inițiat și organizat o serie de acțiuni care au vizat promovarea mediului de afaceri, valorificarea potențialului și resurselor regiunii Sud-Vest Oltenia ca mediu propice pentru investiții în diverse domenii, crearea de parteneriate cu organizații relevante, în vederea implementării unor proiecte care să răspundă nevoilor reale de dezvoltare a economiei regionale.
        Am devenit o organizație orientată spre performanță, având ca scop creșterea atractivității regiunii, iar în cei aproape 17 ani de existenţă, au fost semnate 1.215 contracte în valoare totală a ajutorului financiar nerambursabil de aproximativ 940.000.000 euro. Proiectele realizate arată că atât beneficiarii fondurilor nerambursabile, cât şi Agenţia au reuşit să producă o schimbare în bine în regiunea noastră. Derularea unor astfel de iniţiative a adus o contribuție majoră la dezvoltarea regiunii Sud-Vest Oltenia, fiind creat un număr semnificativ de locuri de muncă.
        De asemenea, am inițiat constituirea de clustere și poli de competitivitate, de interes național și internațional, cu scopul de a încuraja sectoarele de activitate reprezentative, precum: construcții, turism, agricultură, automotive, sănătate și turism de sănătate.
        Pe baza experienței acumulate, vizăm dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii prin promovarea de noi proiecte, finanțabile în cadrul exercițiului financiar 2014 – 2020.
baner siteTCO 2016
        În acest sens, continuăm să sprijinim sectorul IMM să exploateze noi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor, prin implementarea, începând cu luna ianuarie 2015, a două proiecte "Ro-Boost SMEs Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs" finanţat de Comisia Europeană prin Programul pentru Competitivitatea IMM-urilor – COSME şi proiectul Ro-Boost Inno SMEs – „Boosting the Innovative Potential of Romanian SMEs”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Orizont 2020, care este cel mai amplu program de Cercetare şi Inovare derulat de Uniunea Europeană.
        Astfel, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a devenit, alături de Centrul Regional de Transfer Tehnologic „Tehimpuls”, Centrul de Dezvoltare Arad şi Universitatea din Craiova, partener al Consorţiului „Ro-Boost SMEs”, înfiinţat sub egida Reţelei Enterprise Europe Network şi coordonat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.
baner siteTCO 2016
        Prin implementarea proiectului comun Ro-Boost SMEs – “Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs”, ADR S-V Oltenia, intermediază relaţiile de colaborare transnaţională între IMM-uri de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia şi alte entităţi din Uniunea Europeană, dar şi din alte continente, oferind consiliere pentru inovare şi internaţionalizarea afacerilor. De asemenea, prin implementarea proiectului Ro-Boost Inno SMEs – „Boosting the Innovative Potential of Romanian SMEs”, sunt oferite şi servicii referitoare la creşterea inovării pentru a sprijini dezvoltarea capacităţilor IMM-urilor în ceea ce priveşte managementul inovării, oferind din această perspectivă, o imagine clară asupra performaţei unei companiei, în comparaţie cu alţi competitori de pe piaţă.
baner siteTCO 2016
        Participarea noastră, în calitate de co-organizator la Târgul de Comerţ al Olteniei, vine în contextul implementării acestor proiecte şi având în vedere demersurile iniţiate pentru dezvoltarea mediului de afaceri de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. În cadrul târgului vom organiza, sub egida Enterprise Europe Network, un eveniment de brokeraj, unde vor avea loc întâlniri bilaterale între companiile participante. Obiectivul este acela ca reprezentanţii IMM-urilor să îşi poată extinde afacerea către altă ţară şi să îşi poată găsi parteneri competenţi şi de încredere.
        Enterprise Europe Network reprezintă poarta de acces pentru IMM-uri pe pieţele internaţionale de dezvoltare, oferind acces la una dintre cele mai mari baze de date de la nivel global pentru cooperarea în afaceri. Prin participarea la activităţile reţelei, IMM-urile au posibilitatea să promoveze ofertele sau cererile de produse, servicii, tehnologie sau cercetare, dar şi alte interese de colaborare.
        Pentru informaţii referitoare la serviciile şi oportunităţile oferite prin proiectele Ro-Boost SMEs şi Ro-Boost Inno SMEs, vă invităm să vizitaţi pagina de prezentare a consorţiului nostru la adresa: www.eenroboost.ro.
        De asemenea, prin birourile noastre de informare, susţinem în permanenţă IMM-urile cu informaţii privind acţiunile întreprinse la nivelul Comisiei Europene, proiectele finanţate de Uniunea Europeană, politicile şi schemele de finanţare UE, organizarea de evenimente sau forumuri de afaceri la nivel european, oferind, totodată şi sprijin în atragerea de investiţii străine.
        Ne propunem ca în următorii ani să păstrăm și să aplicăm aceleaşi principii care ne-au ghidat activitatea de până acum, pentru că Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, înseamnă credibilitate şi profesionalism.

http://www.revista-piata.ro/index.php?c=newslist&m=detaliu&id=12525